Stadionkvartalet – byggetrinn 5

Stadionkvartalet er sannsynligvis Norges mest moderne og fremtidsrettede boligprosjekt. Stadionkvartalet handler om å bo med eneboligkvaliteter i sentrum av Mjøndalen. Nesten halvparten av leilighetene ble solgt på salgsstart for byggetrinn 5. Det sier noe om attraktiviteten.