Oktan er en del av MB Skandinavia med over 300 medarbeidere innen reklame, PR, analyse og digital forretningsutvikling. Vi har kontorer i Drammen og Oslo, på Hamar, i Bergen, København og Stockholm. Dette gir oss muskler som kommer våre kunder til gode.

Ikke alt i ett hus, men alt i ett konsern.

Den moderne reklamebyråkunden etterspør en rekke spesialtjenester i tillegg til strategi, idé- og konseptutvikling. Det kan f. eks. handle om analyse, markedsundersøkelser og digital spesialkompetanse.

I stedet for å etablere små og sårbare spesialistmiljøer i hvert enkelt byrå, har vi etablert store, sterke fagmiljøer med høy teknologisk kompetanse i egne søsterselskaper.

Respons analyse er blant landets ledende miljøer innenfor markedsundersøkelse og -analyse.

Apility er vårt teknologiselskap med spesialister på smart anvendelse av teknologi for å effektivisere, forbedre og forenkle webløsninger og –applikasjoner.

Keyteq er vår spesialistsamarbeidspartner på digital forretningsutvikling og ett av landets ledende miljøer innenfor salg og markedsføring på nett.